Ansøgningsfristen er overskredet

Det er ikke længere muligt at søge om lønkompensation.

Hvis du har fået godkendt en anmodning om genoptagelse af din sag, kan du anvende ansøgningsblanketten på denne side.

Du har mulighed for at søge om at få genoptaget din ansøgning ved at skrive til lonkompensation@erst.dk.

Alle virksomheder, uanset om de er direkte berørt af restriktioner eller ej, kan søge lønkompensation, hvis de ellers lever op til betingelserne for at søge.

Dette skal du bruge:
  • En optælling af ansatte, som du søger lønkompensation for
  • CPR-nummer, fulde navn, månedsløn, gennemsnitlige ugentlige timetal og ansættelsesforhold (funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling) for hver ansat
  • Et overblik over den periode, der søges kompensation for
  • Navn, telefonnummer og e-mail på virksomhedens kontaktperson.