CO2-kvoteregisteret - Slet kontorepræsentant

Erhvervsstyrelsen

Brug denne indberetning til at anmode om sletning af kontorepræsentanter på en CO2-kvotekonto.

Dette skal du bruge:

For at udfylde og signere denne blanket kræver det, at anmelder samt de tegningsberettigede har dansk CPR nummer samt MitID. Haves ovenstående ikke kontakt CO2-kvoteregisteret: co2register@erst.dk

  • CPR-numre og e-mailadresser for alle medunderskrivere.

  • Konto-/kontinumre på den eller de konti, som kontorepræsentanten skal slettes fra.

  • Kopi af prokura, hvis der er udstedt en, samt mailadresser og CPR-numre på de personer, der skal underskrive ifølge prokuraen.

  • Hvis din virksomheds tegningsregel ikke står i CVR, skal du indsende et dokument med tegningsreglen (fx vedtægter), og en liste over virksomhedens ledelse (direktion og bestyrelse).