CO2-kvoteregisteret - Tilføj ny kontorepræsentant

Erhvervsstyrelsen

Tilføje en ny kontorepræsentant til en konto i CO2-kvoteregisteret.

Dette skal du bruge:

For at udfylde og signere denne blanket kræver det, at anmelder samt de tegningsberettigede har dansk CPR nummer samt Nem-ID. Haves ovenstående ikke kontakt CO2-kvoteregisteret: co2register@erst.dk

  • CPR-nummer og e-mailadresse for den ny kontorepræsentant.
  • CPR-numre og e-mailadresser for alle medunderskrivere.
  • Konto-/kontinumre på den eller de konti, som den nye kontorepræsentant skal tilknyttes.
  • En verificeret kopi af pas for den nye kontorepræsentant. Se under fanen ’Vejledning’ hvad en verificeret kopi af pas er.
  • Kopi af prokura, hvis der er udstedt en, samt mailadresser og CPR-numre på de personer, der skal underskrive ifølge prokuraen.
  • Hvis din virksomheds tegningsregel ikke står i CVR, skal du indsende et dokument med tegningsreglen (fx vedtægter), en liste over virksomhedens ledelse (direktion og bestyrelse).