Danmarks Statistik

Mest anvendte selvbetjeningsløsninger

Intrastat - IDEP

Intrastat er en væsentlig kilde til statistikken over Danmarks udenrigshandel med varer. I IDEP kan du indberette via upload eller indtaste data manuelt og gemme de mest benyttede lande- og varekoder.

Detailhandlens omsætning (detailomsætningsindeks)

Statistikken belyser udvikling i detailomsætning i forskellige brancher.
Her indberettes butikkers salg til forbrugere fordelt på: Fødevarer og andre dagligvarer, beklædning mv. og andre forbrugsvarer.

Ledige stillinger og antal ansatte

Statistikken belyser udvikling i faktisk antal og forholdsmæssig andel af ledige stillinger, fordelt på brancher, arbejdsstedsstørrelser og regioner.
Her indberettes antal ledige stillinger og antal ansatte på tællingsdagen pr. arbejdssted.

Producent- og importpriser for varer

Statistikken belyser prisudviklingen i første omsætningsled, som er udviklingen i danske importørers købspriser og danske producenters salgspriser på det danske marked og på eksportmarkeder. Priserne er ekskl. moms og punktafgifter.

Industriens salg af varer - IDEP

Statistikken belyser den danske industris salg af egne fremstillede varer fordelt på detaljerede varetyper.
Her indberettes mængde og værdi af industrivirksomheders varesalg via den elektroniske indberetningsløsning IDEP.

Udenrigshandel med tjenester - IDEP

Statistikken belyser udenrigshandel med tjenesteydelser (import og eksport). Her indberettes både ydelsens art og det land/område, der handles med via indberetningsløsningen IDEP. Statistikken indberettes månedsvis, kvartalsvis eller årlig.

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 10 af 105
 • Adgang til finansiering

  Statistikken belyser små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering, herunder låne- og ejerskabsfinansiering og andre former for finansiering.

 • Ægpakkeri

  Statistikken belyser mængden og værdien af den danske ægproduktion. Her indberettes oplysninger om mængden af de indvejede æg fordelt på skrabeæg, økologiske æg, frilandsæg og andre æg og prisen pr. kg. æg samt mængden af skalæg.

 • Beholdning af skibe i udenlandske registre

  Statistikken belyser bestanden af danskejede skibe, der er registreret i udenlandske skibsregistre. Oplysningerne er et supplement til den registerbaserede opgørelse af skibe i dansk skibsregister.

 • Beskæftigede ved bygge og anlæg

  Statistikken belyser udvikling i beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Her indberettes beskæftigelsen den midterste onsdag i kvartalet på arbejdssteder med bygge- og anlægsvirksomhed.

 • Bilstøtte

  Statistikken giver et overblik over de afgørelser, der er truffet i kommunerne efter servicelovens § 114 om støtte til køb af bil.

 • Børnepasning fra 0 år til skolestart

  Statistikken belyser normeringer i dagtilbud. Her indberettes oplysninger for pædagogisk personale, herunder ledere, der er ansat og lønnet af institutionen.

 • Børnepasning Skolebørn

  Statistikken belyser indskrevne børn i fritidsordninger efter område, pasningstilbud, ejerform og alder samt personale i skolefritidsordninger efter område og stillingskategori.

 • Byggeriets køb af varer og tjenester

  Statistikken belyser udvikling i bygge- og anlægsvirksomheders køb af råvarer og tjenester. Her indberettes detaljerede oplysninger om råvare- og tjenestekøb.

 • Datterselskaber i udlandet

  Statistikken belyser erhvervslivets aktiviteter i udenlandske datterselskaber. Her indberettes beskæftigelse, personaleomkostninger, nettoomsætning og tilgang i materielle anlægsaktiver.

 • Detailhandlens omsætning (detailomsætningsindeks)

  Statistikken belyser udvikling i detailomsætning i forskellige brancher. Her indberettes butikkers salg til forbrugere fordelt på: Fødevarer og andre dagligvarer, beklædning mv. og andre forbrugsvarer.