Danmarks Statistik

Mest anvendte selvbetjeningsløsninger

Intrastat - IDEP

Her indberetter virksomheder oplysninger om varehandel (import og eksport) med andre EU-lande og Nordirland. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse niveau og udvikling i en væsentlig del af Danmarks udenrigshandel med varer.

Detailhandlens omsætning (detailomsætningsindeks)

Her indberetter detailhandlende i ca. 40 forskellige brancher deres månedlige omsætning. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udvikling i en væsentlig del af det private forbrug.

Ledige stillinger og antal ansatte

Her indberetter virksomheder antal ledige stillinger og antal ansatte på udvalgte arbejdssteder. Jeres indberetning er nødvendig for at belyse udviklingen i ledigheden på det danske arbejdsmarked og for at kunne analysere efterspørgslen på arbejdskraft.

Producent- og importpriser for varer

Her indberetter producenter salgspriser på varer i første omsætningsled fra danske selskaber på hjemme- og eksportmarkedet og danske importørers købspriser på importvarer. Indberetning belyser prisudviklingen på varer i første omsætningsled.

Industriens salg af varer - IDEP

Her indberetter virksomheder i alle industrielle brancher kvartalsvist deres salg af varer og tjenester og samlede omsætning. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udvikling i fremstillingsvirksomhedernes salg af varer og tjenester.

Udenrigshandel med tjenester - IDEP

Her indberetter virksomheder måneds- eller kvartalsvis import og eksport af tjenesteydelser med andre lande. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse omfang og udvikling af Danmarks import og eksport med tjenesteydelser med andre lande.

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 10 af 102
 • Ægpakkeri

  Her indberetter de største ægpakkerier oplysninger om de forskellige typer af æg, kilopris, samt mængde af salg til foodservice og detail. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i produktionen af æg samt prisudviklingen i Danmark.

 • Beholdning af skibe i udenlandske registre

  Her indberetter de største skibsoperatører i Danmark oplysninger om danskejede skibe, der er registreret i udenlandske skibsregistre. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse den samlede bestand af danskejede skibe.

 • Beskæftigede ved bygge og anlæg

  Her indberetter bygge- og anlægsbranchen antal beskæftigede og omsætning fordelt på brancher og arbejdets art. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet.

 • Bilstøtte

  Her indberetter alle kommuner de afgørelser, der er truffet jf. §114 i Serviceloven. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse omfanget af ansøgninger til handicapbil, inkl. fordelingen af bevillinger og afslag/frakendelser.

 • Børnepasning fra 0 år til skolestart

  Her indberetter private/selvejende daginstitutioner personaledata. Danmarks Statistik kan indhente oplysninger om børnene gennem andre kilder. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse normeringerne for pasning af børn fra 0 år til skolestart.

 • Børnepasning Skolebørn

  Her indberetter selvejende/private institutioner (SFO'er, fritidshjem, klubber) personaledata. DST kan indhente oplysninger om børnene gennem andre kilder. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse området ”børnepasning efter skolestart".

 • Brancheundersøgelse - ny branchekode

  Her indberetter virksomheder en eller flere branchekoder, der er dækkende i forhold til virksomhedens aktivitet.

 • Brancheundersøgelse - virksomhedens aktivitet

  Formålet med undersøgelsen er at få opdateret virksomheders branchekoder, så de er dækkende i forhold til virksomhedernes aktivitet.

 • Byggeriets køb af varer og tjenester

  Her indberetter virksomheder indenfor bygge og anlæg byggeriets køb af varer og tjenester. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse den samlede årlige opgørelse af vare-/tjenestekøb fordelt på varegrupper, branchegrupper og tjenestetyper.

 • Datterselskaber i udlandet

  Her indberetter selskaber oplysninger om deres udenlandske datterselskaber. Jeres indberetning er nødvendig, da den bidrager til dækkende statistik om udvikling i globalisering og det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet.