Danmarks Statistik

Mest anvendte selvbetjeningsløsninger

Intrastat - IDEP

Intrastat er en væsentlig kilde til statistikken over Danmarks udenrigshandel med varer. I IDEP kan du indberette via upload eller indtaste data manuelt og gemme de mest benyttede lande- og varekoder.

Detailhandlens omsætning (detailomsætningsindeks)

Her indberetter detailhandlende i ca. 40 forskellige brancher deres månedlige omsætning. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udvikling i en væsentlig del af det private forbrug.

Ledige stillinger og antal ansatte

Statistikken belyser udvikling i faktisk antal og forholdsmæssig andel af ledige stillinger, fordelt på brancher, arbejdsstedsstørrelser og regioner.
Her indberettes antal ledige stillinger og antal ansatte på tællingsdagen pr. arbejdssted.

Producent- og importpriser for varer

Statistikken belyser prisudviklingen i første omsætningsled, som er udviklingen i danske importørers købspriser og danske producenters salgspriser på det danske marked og på eksportmarkeder. Priserne er ekskl. moms og punktafgifter.

Industriens salg af varer - IDEP

Statistikken belyser den danske industris salg af egne fremstillede varer fordelt på detaljerede varetyper.
Her indberettes mængde og værdi af industrivirksomheders varesalg via den elektroniske indberetningsløsning IDEP.

Udenrigshandel med tjenester - IDEP

Statistikken belyser udenrigshandel med tjenesteydelser (import og eksport). Her indberettes både ydelsens art og det land/område, der handles med via indberetningsløsningen IDEP. Statistikken indberettes månedsvis, kvartalsvis eller årlig.

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 10 af 105
 • Adgang til finansiering

  Her indberetter små og mellemstore virksomheder deres adgang til finansiering - herunder lånefinansiering, ejerskabsfinansiering og andre former for finansiering. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse vækstbetingelserne i erhvervslivet.

 • Ægpakkeri

  Statistikken belyser mængden og værdien af den danske ægproduktion. Her indberettes oplysninger om mængden af de indvejede æg fordelt på skrabeæg, økologiske æg, frilandsæg og andre æg og prisen pr. kg. æg samt mængden af skalæg.

 • Beholdning af skibe i udenlandske registre

  Her indberetter de største skibsoperatører i Danmark. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse bestanden af danskejede skibe, der er registreret i udenlandske skibsregistre.

 • Beskæftigede ved bygge og anlæg

  Her indberetter bygge- og anlægsbranchen antal beskæftigede og omsætning fordelt på brancher og arbejdets art. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet.

 • Bilstøtte

  Her indberetter alle kommuner de afgørelser, der er truffet jf. §114 i Serviceloven. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse omfanget af ansøgninger til handicapbil, inkl. fordelingen af bevillinger og afslag/frakendelser.

 • Børnepasning fra 0 år til skolestart

  Her indberetter private/selvejende daginstitutioner personaledata. Danmarks Statistik kan indhente oplysninger om børnene fra andre kilder. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse normeringerne for pasning af børn fra 0 år til skolestart.

 • Børnepasning Skolebørn

  Her indberetter selvejende/private institutioner (SFO'er, fritidshjem, klubber) personaledata. DST kan indhente oplysninger om børnene gennem andre kilder. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse området ”børnepasning efter skolestart".

 • Byggeriets køb af varer og tjenester

  Her indberetter virksomheder indenfor bygge og anlæg byggeriets køb af varer og tjenester. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse den samlede årlige opgørelse af vare-/tjenestekøb fordelt på varegrupper, branchegrupper og tjenestetyper.

 • Datterselskaber i udlandet

  Her indberetter selskaber oplysninger om deres udenlandske datterselskaber. Jeres indberetning er nødvendig, da den bidrager til dækkende statistik om udvikling i globalisering og det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet.

 • Detailhandlens omsætning (detailomsætningsindeks)

  Her indberetter detailhandlende i ca. 40 forskellige brancher deres månedlige omsætning. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udvikling i en væsentlig del af det private forbrug.