Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik

Sejrøgade 11

2100 København Ø

Website:
dst.dk

Danmarks Statistik er en selvstændig statslig institution, og en del af Økonomi- og Indenrigsministeriet, med bemyndigelse til at producere dansk statistik. Statistikken anvendes som grundlag for udvikling af demokratiet og samfundsøkonomien. Lov om Danmarks Statistik forpligter private erhvervsdrivende og offentlige myndigheder til at afgive oplysninger til Danmarks Statistik. Det er en ufravigelig regel, at oplysningerne behandles fortroligt af Danmarks Statistik, samt at offentliggjorte statistikker i almindelighed har en form, der sikrer, at private erhvervsdrivende og offentlige myndigheder forbliver anonyme.