Børnepasning fra 0 år til skolestart

Danmarks Statistik

Statistikken belyser normeringer i dagtilbud. Her indberettes oplysninger for pædagogisk personale, herunder ledere, der er ansat og lønnet af institutionen.