Ansøgning om råden over vejareal vedr. opstilling af materiel på kommuneveje

Københavns Kommune (Københavns Erhvervshus)

Københavns Kommune (Københavns Erhvervshus) Skift kommune

Her kan du søge om tilladelse til at råde over vejareal i forbindelse med opstillingen af materiel på kommuneveje.

Dette skal du bruge:

  • Oplysninger om placering og materiel type

  • Afspærringsplaner (hvis relevant)

  • Plantegning over placering af materiel

  • Tidsplan for arbejdet

  • Oplysninger om kontaktperson(er) hos bygherre eller husejer samt entreprenøren inkl. telefon og e-mail-adresser