Anmodning om lønrefusion (ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb) - DP 202H

Københavns Kommune (Københavns Erhvervshus)

Københavns Kommune (Københavns Erhvervshus) Skift kommune

Du skal anvende denne digitale løsning, når du skal anmode om lønrefusion, fordi din sygemeldte medarbejder efter en periode med sygedagpenge er overgået til et jobafklaringsforløb.

Dette skal du bruge:

  • MitID og rettigheder

  • CPR-nummer på den ansatte

  • Information om ansættelses- og lønforhold