Gå direkte til indhold

Service

Selvbetjening for Service

Viser 10 af 18
 • Datterselskaber i udlandet

  Statistikken belyser udvikling i dansk erhvervslivs aktiviteter i udenlandske datterselskaber. Her indberettes branche, beskæftigelse og omsætning i dansk kontrollerede datterselskaber i udlandet.

 • Folkebiblioteker

  Statistikken viser aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. De væsentligste opgørelser er på bestand, afgang, tilvækst, udlån, fornyelse af udlån og interurbanlån.

 • Handicapydelser til børn og unge via IDEP.web

  Statistikken skal styrke viden om børn og unge, der modtager en ydelse som følge af et handicap. Denne viden vil samtidigt bidrage til at kvalificere og nuancere opgørelser af udsatte børn og unge.

 • Konjunkturbarometer for serviceerhverv

  Statistikken giver et månedligt billede af faktiske forhold og tendenser inden for servicesektoren. Her indberettes omsætning, beskæftigelse, salgspriser/servicetakster og produktionsbegrænsninger samt p.t. tre spørgsmål om EFFEKTER AF COVID-19.

 • Museer

  Museumsstatistikken belyser danske museers besøgstal og antal åbningstimer og omfatter samtlige museer inkl. hovedmuseer, museumsafdelinger under hovedmuseer og enkeltstående museer.