Om Virk

Digital Post

I Digital Post modtager alle virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer post fra offentlige myndigheder. Allerede når CVR-nummeret er oprettet, vil I modtage al post fra det offentlige i Digital Post. Digital Post er lovpligtigt, men under særlige omstændigheder er det muligt at blive fritaget.

Om Digital Post

Lov om Digital Post

Digital post fra offentlige myndigheder har samme retsvirkning som papirbreve sendt med almindelig post. Det er derfor jeres virksomheds ansvar at tjekke sin offentlige digitale postkasse, så virksomheden ikke går glip af vigtige meddelelser og tidsfrister.

Læs lov om offentlig Digital Post her.

Fritagelse fra Digital Post

Det er for jeres virksomhed kun muligt at blive fritaget fra Digital Post, hvis virksomheden ikke kan få en internetforbindelse på 512 kbit, eller hvis virksomhedsejer eller et ledelsesmedlem er handicappet eller indsat i fængsel, og ingen andre i virksomheden kan administrere jeres Digital Post.

Hvis I vil anmode om fritagelse på grund af dårlig internetforbindelse, skal I kontakte virksomhedens lokale kommunes borgerservice.

I skal sende en blanket via almindelig post til Erhvervsstyrelsen, hvis I ønsker at anmode om fritagelse på grund af handicap eller indsættelse i fængsel.

Blanket til fritagelse fra Digital Post pga. handicap (PDF)

Blanket til fritagelse fra Digital Post pga. indsættelse (PDF)

Kuverten med blanketten skal markeres 'Fortroligt – Ansøgning om fritagelse fra Digital Post' og fremsendes til følgende adresse:

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Opdateret 17.06.2022