Social sikring ved arbejde i udlandet

International Social Sikring

Social sikring ved arbejde i udlandet

Medarbejdere og selvstændige har ikke automatisk ret til danske sociale ydelser, når de arbejder i udlandet.

Arbejdsgiveren, medarbejderen eller den selvstændige kan søge om at bevare den danske sociale sikring, hvis det drejer sig om arbejde i et eller flere af de andre EU/EØS-lande eller i et af de lande, som Danmark har indgået en aftale om social sikring med. Hvis man har fået en afgørelse om dansk social sikring, er der ikke pligt til at indbetale til sociale sikringsordninger i udlandet under arbejde i udlandet.

Hvad er social sikring?

At være social sikret betyder, at du kan gå til læge, blive behandlet på sygehuset, og at du er omfattet af danske regler om fx pension, dagpenge, arbejdsskader, børnefamilieydelser og børnetilskud.

I hvilke situationer skal man søge?

Når en medarbejder eller den selvstændige arbejder i udlandet, skal man som udgangspunkt altid søge om en afgørelse om social sikring. Det gælder også kortvarige forretningsrejser, praktik i udlandet, konferencer og lignende.

Mange udenlandske myndigheder har et krav om, at udstationerede medarbejdere og selvstændige kan dokumentere deres ret til dansk social sikring, når de midlertidigt udfører arbejde i pågældende land. Hvis dokumentationen mangler, kan både medarbejder og arbejdsgiver risikere at få pålagt bøder af de udenlandske myndigheder. Visse lande kan nægte adgang til arbejdspladsen.

Regler og betingelser

Medarbejdere og selvstændige har ikke automatisk ret til danske sociale ydelser, når de arbejder i udlandet – heller ikke selvom de er danske statsborgere, bor og betaler skat i Danmark og har en dansk arbejdsgiver. Retten afhænger af, hvor lang tid, medarbejderen eller den selvstændige er udstationeret – og i hvilket land.

Betingelserne er dog forskellige alt efter om den udsendte er en medarbejder eller selvstændig.

Søg om social sikring

Her kan du søge om social sikring, hvis en af dine medarbejdere, eller hvis du som selvstændig skal arbejde i udlandet.

Hvornår får du svar på din ansøgning?

Her kan du se sagsbehandlingsfristerne for social sikring i udlandet:

Baggrund for ansøgning Frist for sagsbehandlingI gennemsnit går der
Hvis du skal udstationeres til ét land5 uger3 uger
Hvis du skal arbejde i to eller flere lande5 uger1 uge
For øvrige ansøgninger7 uger3 uger
For særlige aftaler om social sikring24 uger17 uger

Sagsbehandlingsfristen er fra den dag, Udbetaling Danmark modtager din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om social sikring i udlandet.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at

  • vedhæfte den nødvendige dokumentation

  • sørge for, at dine oplysninger i folkeregisteret er korrekte.

Brexit

Det har ingen betydning for social sikring, at Storbritannien har forladt EU.

Storbritannien og EU har lavet en aftale, som fortsat sikrer medarbejdere og selvstændige ret til social sikring, selvom Storbritannien ikke længere er medlem af EU.

Jeres medarbejder eller du som selvstændig kan blive eller fortsat være socialt sikret, uanset om medarbejderen eller du som selvstændig er dansk statsborger med bopæl i Storbritannien eller britisk statsborger med bopæl i Danmark.

En statsborger i et land uden for Storbritannien og EU/EØS, er socialt sikret, hvis denne:

  • er flyttet til eller har fået arbejde i Storbritannien eller et EU/EØS-land efter den 31. december 2020 og

  • forud for dette var omfattet af lovgivningen om social sikring i Storbritannien eller et EU/EØS-land og

  • i øvrigt opfylder betingelserne for social sikring.

Vær opmærksom på, at der ikke længere kan indgås aftaler efter artikel 16.

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan Udbetaling Danmark behandler dine persondata.

Opdateret 25.04.2023