Flyvepladser

Selvbetjening for Flyvepladser

Viser 2 af 2
  • Anmeldelse af luftfartshindring(er)

    Blanketten anvendes til anmeldelse af luftfartshindringer (bygninger, kraner, master, vindmøller etc.) der er 100 m over terræn eller højere, eller som er højere end servitut begrænsninger.

  • Anmeldelse af privat flyveplads

    Hvis du vil indrette og drive privat flyveplads, skal du indgive en anmeldelse til Trafikstyrelsen. Anmeldelsen skal være vedhæftet kort med oplysninger om placering, referencepunkt og baner.