Tilmelding til indberetning af deleøkonomiske indtægter – danske virksomheder – 03.088

Skattestyrelsen

Blanketten bruges af virksomheder til at tilmelde sig pligten til at indberette deleøkonomiske indtægter fra følgende aktiver: bolig, køretøjer mv. og båd. Tilmelding skal ske inden 8 dage efter, at virksomhedens pligt til at indberette indtræder.

Dette skal du bruge: