Fyrværkeri, virksomhedsgodkendelse

Sikkerhedsstyrelsen

Ustabilt adresse opslag

Nogle af vores kunder oplever i øjeblikket at adresse opslaget kan fejle i blanketten. Dette skyldes en fejl ved adresseregisteret udbyderen.

De arbejder på, at få løst problemet.

Vi beklager ulejligheden.

Vh

Sikkerhedsstyrelsen

Du skal bruge denne blanket, når du vil søge om virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af fyrværkeri

Dette skal du bruge:
 • NemID eller medarbejdersignatur (digital signatur)
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder
  • Beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde og arbejdsprocesser
  • Procedure for egenkontrol med, at artiklerne er fuldt funktionsdygtige og ikke beskadigede efter transport, og at artiklerne overholder mærkningskrav samt øvrige særlige krav
  • Procedure for håndtering af artiklerne, herunder beskrivelse af virksomhedens arbejdsrutiner
  • Procedure til at sikre, at krav til opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler overholdes
  • Procedure til at sikre, at krav til optegnelse over vareleveringer, salg og oplag, jf. § 53, overholdes
  • Fortegnelse over medarbejdernes faglige viden om fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, herunder procedure til at sikre vedligeholdelse af medarbejdernes faglige viden
  • Procedure for behandling af afvigelser og udførelse af korrigerende handlinger
  • Procedure for virksomhedens egen efterprøvning af kvalitetsstyringssystemets egnethed og effektivitet
 • Dokumentation for faglig viden hos medarbejder(e), herunder
  • at medarbejdere i virksomheden, i form af pyroteknisk uddannelse eller erfaring har relevant faglig viden om kravene til konstruktion, håndtering og opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i forhold til virksomhedens forretningsområde
 • Opbevaringstilladelse/godkendelse af fremstillingssted

Husk at have dokumentation klar til at vedhæfte elektronisk.