Fyrværkeri, virksomhedsgodkendelse

Sikkerhedsstyrelsen

Du skal bruge denne blanket, når du vil søge om virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af fyrværkeri

Dette skal du bruge:
 • MitID eller MitID Erhverv
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder
  • Beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde og arbejdsprocesser
  • Procedure for egenkontrol med, at artiklerne er fuldt funktionsdygtige og ikke beskadigede efter transport, og at artiklerne overholder mærkningskrav samt øvrige særlige krav
  • Procedure for håndtering af artiklerne, herunder beskrivelse af virksomhedens arbejdsrutiner
  • Procedure til at sikre, at krav til opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler overholdes
  • Procedure til at sikre, at krav til optegnelse over vareleveringer, salg og oplag, jf. § 53, overholdes
  • Fortegnelse over medarbejdernes faglige viden om fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, herunder procedure til at sikre vedligeholdelse af medarbejdernes faglige viden
  • Procedure for behandling af afvigelser og udførelse af korrigerende handlinger
  • Procedure for virksomhedens egen efterprøvning af kvalitetsstyringssystemets egnethed og effektivitet
 • Dokumentation for faglig viden hos medarbejder(e), herunder
  • at medarbejdere i virksomheden, i form af pyroteknisk uddannelse eller erfaring har relevant faglig viden om kravene til konstruktion, håndtering og opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i forhold til virksomhedens forretningsområde
 • Opbevaringstilladelse/godkendelse af fremstillingssted

Husk at have dokumentation klar til at vedhæfte elektronisk.