Fyrværkeri, professionel anvendelse

Sikkerhedsstyrelsen

Du skal bruge denne blanket, når du vil ansøge om eller anmelde professionel anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. Det er kommunalbestyrelsen, i praksis ofte det lokale beredskab, der er modtager af blanketten.

Dette skal du bruge:
  • NemLog-in
  • Virksomhedens CVR-nummer
  • PYRO-nummer på ansvarlig fyrværker

Hav desuden følgende klar til vedhæftning:

  • Beskrivelse af, hvordan risikoen for skader på personer og værdier og gener for det omkringliggende miljø minimeres
  • Målsat eller målfast kort som viser afskydningssteder og sikkerhedsafstande
  • Afskydningsliste
  • NEM-værdi (vægt) for det fyrværkeri, der skal anvendes
  • Evt. beskrivelse af afskydningen