Fyrværkeri, professionel anvendelse

Sikkerhedsstyrelsen

Du skal bruge denne blanket, når du vil ansøge om eller anmelde professionel anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. Det er kommunalbestyrelsen, i praksis ofte det lokale beredskab, der er modtager af blanketten.

Dette skal du bruge:

  • NemLog-in

  • Virksomhedens CVR-nummer

  • PYRO-nummer på ansvarlig fyrværker

Hav desuden følgende klar til vedhæftning:

  • Beskrivelse af, hvordan risikoen for skader på personer og værdier og gener for det omkringliggende miljø minimeres

  • Målsat eller målfast kort som viser afskydningssteder og sikkerhedsafstande

  • Afskydningsliste

  • NEM-værdi (vægt) for det fyrværkeri, der skal anvendes

  • Evt. beskrivelse af afskydningen