Fyrværkeri, opbevaring/salg i detailleddet

Sikkerhedsstyrelsen

Du skal bruge denne blanket, hvis du skal sælge fyrværkeri fra en butik eller et salgssted i det fri. Eller hvis du ønsker at opbevare fyrværkeri i butik eller containere. Beredskabet i den kommune du søger/anmelder i, er modtager af blanketten.

Dette skal du bruge:

  • Du skal logge ind med MitID eller MitID Erhverv.

  • Hvis virksomheden har et CVR-nummer SKAL dette oplyses. Hav virksomhedens CVR-nummer klar.

  • Oplysninger på personen, som er ansvarlig på salgsstedet (Fulde navn, e-mailadresse, telefonnummer).

  • Hvis du søger om eller anmelder opbevaring af konsumfyrværkeri i detailleddet med salgssted i det fri, bygning, containere eller butik, skal du vedhæfte målsat eller målfast kort over placering af oplag.

  • Du skal angive den kommune hvor opbevaring/salget finder sted.

BEMÆRK! Har du spørgsmål til sagsbehandlingstiden, skal du kontakte beredskabet i den kommune, hvor du søger om opbevaring/salg.

Har du spørgsmål til blankettens indhold, funktioner eller lignende, skal du kontakte Sikkerhedsstyrelsen.