Fyrværkeri, anmeldelse af fjernsalg

Sikkerhedsstyrelsen

Du skal bruge denne blanket, når du skal anmelde fjernsalg af konsumfyrværkeri (salg via nettet).

Dette skal du bruge:
  • NemID eller medarbejdersignatur.
  • Virksomheden CVR-nummer (Hvis virksomheden har et CVR-nummer SKAL dette oplyses)
  • Oplysninger på personen, som er ansvarlig på salgsstedet (Fulde navn, e-mailadresse, telefonnummer).
  • Beskrivelse af hvordan det sikres, at der ikke foregår salg til personer under den tilladte aldersgrænse, samt en beskrivelse af og oplysninger om hvordan fjernsalget foregår.
  • Oplysning om webadresse(r), hvorfra salget sker.

Du må ikke påbegynde salg, før du modtager en bekræftelse på anmeldelsen fra os i e-Boks.