Registreringsanmeldelse for skib, der skal optages i udenlandsk bareboatregister (S32)

Søfartsstyrelsen
Tilbage

Sådan behandles dine personoplysninger