Registreringsanmeldelse for skib, der skal optages i udenlandsk bareboatregister (S32)

Søfartsstyrelsen

Formularen bruges, når et skib bareboatbefragtes til et fremmed register og skal føre udenlandsk flag.