Anmeldelse af erhvervsskibe til dansk flag / Notification for registration of ships to Danish flag

Søfartsstyrelsen

Denne blanket kan bruges af rederier der ønsker at anmelde et skib til et af de danske skibsregistre. På baggrund af blanketten tildeles skibet et kontrolnummer (official number) og kendingsbogstaver (call sign).

Dette skal du bruge:

Shipping companies can use this form when wanting to report a ship to one of the Danish shipping registers. On the basis of the form, the ship is assigned a control number and distinctive number or letters (call sign).