Revisorpåtegning af reguleringsregnskab for netvirksomheder

Forsyningstilsynet

Denne blanket benyttes til at revisorpåtegne reguleringsregnskab for netvirksomheder

Dette skal du bruge: