Forsyningstilsynet

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 9 af 9
  • Indsend andet dokument (varme)

    Denne blanket kan bruges til indsendelse af dokumenter, hvis det ikke er muligt at indsende dem i forbindelse med Budget og pris-anmeldelsen eller priseftervisningen på varmeområdet.

  • Kommunale indberetninger

    Årlig Kommunal indberetning - Indberetning i medfør af bekendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017 om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m.