Gå direkte til indhold

Forsyningstilsynet

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 5 af 5
 • Aftaler på varmeområdet

  Virksomheder, der er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser, kan her indberette deres aftaler til Forsyningstilsynet.

 • Budget og pris på varmeområdet

  Her kan du anmelde priser og budget til brug for priseftervisning af varmeforsyningspriser. Du skal foretage anmeldelsen inden budgetperiodens begyndelse og senest samtidig med prisernes ikrafttræden.

 • Kvalitet i levering af el

  Elnetvirksomhederne skal til brug for benchmarkingen af kvalitet i levering årligt indberette afbrudsstatistik. Fristen for indberetning er 31. marts i indberetningsåret.

 • Netkomponenter i eldistributionsnettet

  Elnetvirksomhederne skal til brug for den økonomiske benchmarking årligt indberette netkomponenter og økonomiske data. Fristen for indberetning er den 31. maj i indberetningsåret.

 • Priseftervisning på varmeområdet

  Virksomheder, der er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser kan her indberette og revisorpåtegne 'Priseftervisning' til Forsyningstilsynet. Fristen for indberetning er inden den 15. marts eller 15. september afhængig af regnskabsår.