Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet er en myndighed, der er uafhængig af regeringen. Forsyningstilsynets opgaver er fastlagt i el-, naturgas- og varmeforsyningslovene, og i kraft af dem arbejder Forsyningstilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme.

Det indebærer:

  • Rimelige vilkår for kunder og virksomheder
  • Effektiv løsning af opgaver i infrastrukturen
  • Bedst mulige rammevilkår.