Tilføj nyt til min sag i Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen

Hvis du allerede har en sag i Skatteankestyrelsen og ønsker at tilføje dokumenter til sagen, så kan du gøre det her.

Dette skal du bruge:

  • Dit sagsnummer eller dit blanket ID.

  • De nye dokumenter, du ønsker at indsende. Du kan indsende filer som pdf, doc, docx, jpg, png, tiff. Du kan indsende op til 100 MB i alt.

Find dit sagsnummer

Du skal oplyse sagsnummeret, når du tilføjer nyt til en sag. Det sikrer, at det, du tilføjer, let kan lægges på sagen. Du finder sagsnummeret i det brev, du har modtaget fra Skatteankestyrelsen med bekræftelse på, at vi har modtaget din klage.

Find dit blanket ID

Hvis du endnu ikke har fået oplyst et sagsnummer, skal du i stedet oplyse blanket ID, når du tilføjer nyt til en sag.

Dit blanket ID er på fem eller seks cifre.

Du finder dit blanket ID i den kvittering, du har modtaget på mail, hvis du har indsendt din klage via Skatteankestyrelsens klageformular, og du benytter Digital Post.

Blanket ID fremgår også af den kvittering, der bliver vist på skærmen, når man har sendt en klage med vores online klageformular.

Hvis du hverken har sagsnummer eller blanket ID

Så skal du oplyse cvr-nummer eller cpr-nummer på den, som klagen vedrører og kort angive, hvad sagen drejer sig om.