Skatteankestyrelsen

Mest anvendte selvbetjeningsløsninger

Klag til Skatteankestyrelsen over en afgørelse - skat, moms, told og afgifter

Her kan du klage over en afgørelse, der eksempelvis omhandler personskat, selskabsskat, erhvervsbeskatning eller momsfradrag.

Klag til Skatteankestyrelsen over en afgørelse - vurdering af ejendomme og grunde

Her kan du klage over en afgørelse, der eksempelvis handler om ejendomsværdi, grundværdi eller kategorisering af ejendom

Klag til Skatteankestyrelsen over en afgørelse - køretøjer

Her kan du klage over en afgørelse, der eksempelvis omhandler værdifastsættelse af køretøjer, registreringsafgift eller eksportgodtgørelse.

Klag til Skatteankestyrelsen over en afgørelse - andre emner

Her kan du klage over en afgørelse, der eksempelvis omhandler omkostningsgodtgørelse, skattetillæg, henstand, aktindsigt eller renter og gebyrer.

Tilføj nyt til min sag i Skatteankestyrelsen

Hvis du allerede har en sag i Skatteankestyrelsen og ønsker at tilføje dokumenter til sagen, så kan du gøre det her.

Anmod om genoptagelse af en klagesag i Skatteankestyrelsen

Her kan du bede om genoptagelse af en klagesag, hvis den allerede er afgjort af et ankenævn, Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen.

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 6 af 6