Skatteankestyrelsen

Mest anvendte selvbetjeningsløsninger

Klag til Skatteankestyrelsen over en afgørelse - skat, moms, told og afgifter

Her kan du klage over en afgørelse, der fx omhandler personskat, selskabsskat, erhvervsbeskatning eller momsfradrag. Afgørelsen kan være truffet af Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Spillemyndigheden eller Skatterådet.

Klag til Skatteankestyrelsen over en afgørelse - vurdering af ejendomme og grunde

Her kan du klage over en afgørelse fra Vurderingsstyrelsen, der fx omhandler årsomvurdering, ejendomsværdi eller grundværdi.

Klag til Skatteankestyrelsen over en afgørelse - køretøjer

Her kan du klage over en afgørelse fra Motorstyrelsen, der fx omhandler værdifastsættelse af køretøjer, registreringsafgift eller eksportgodtgørelse.

Klag til Skatteankestyrelsen over en afgørelse - andre emner

Her kan du klage over en afgørelse, der fx omhandler omkostningsgodtgørelse, skattetillæg, henstand, aktindsigt eller renter og gebyrer. Afgørelsen kan være truffet af Skatteforvaltningen, Spillemyndigheden, Skatterådet eller politiet.

Tilføj nyt til min sag i Skatteankestyrelsen

Hvis du allerede har en sag i Skatteankestyrelsen og ønsker at tilføje dokumenter til sagen, så kan du gøre det her.

Anmod om genoptagelse af en sag i Skatteankestyrelsen

Her kan du anmode om genoptagelse af en sag, som er afgjort af Landsskatteretten, et ankenævn eller Skatteankestyrelsen.

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 6 af 6