Regulering af skadevoldende vildt - Ansøgning

Naturstyrelsen

Her kan man ansøge Naturstyrelsen om at regulere skadevoldende vildt.

Dette skal du bruge:

  • Du skal logge ind med NemID, inden du kan ansøge.

  • Ansøgers Tlf.nr. og E-mail adresse.

  • Reguleringsadresse eller postnummer og stednavn.

  • Hvis du søger på vegne af en ejer (lodsejer/ejer af et areal) eller en bruger (lejer/forpagter af et areal) skal du have en underskrevet fuldmagt. Formular til fuldmagten findes på hjemmesiden https://edit.mst.dk/media/pnddg04w/2021-04-26-fuldmagt-til-regulering.pdf.

  • Fiskerinummer hvis du ansøger som erhvervs- eller bierhvervsfisker.

  • Registreringsnummer for fartøj hvis du som erhvervs- eller bierhvervsfisker ansøger om at regulere inden for et Natura2000-område eller et reservat.

  • CVR nummer hvis du ansøger som/for(medarbejder) en virksomhed.

  • Foreningsnavn hvis du søger på vegne af en forening.