Anmeldelse før import af forstligt formeringsmateriale af EF-arter og OECD-arter

Landbrugsstyrelsen

Anmeldelse af import skal være Landbrugsstyrelsen i hænde senest 48 timer før importen af formeringsmaterialet.