Gå direkte til indhold

Tilskud til diger eller kommunale fællesprojekter

Kystdirektoratet

Der kan ansøges om tilskud fra puljen til etablering eller forstærkning af diger ved Vadehavet og til kommunale fællesprojekter i områder, hvor risikoen i forbindelse med erosion er størst ifølge Kystanalysen fra 2016.

Dette skal du bruge:

Inden du går i gang med at søge, er der noget materiale du skal have klar. Det er bl.a.

  • Projektbeskrivelse
  • Oversigt over anlægsudgifter
  • Kort med placering af anlæg
  • Øvrige bilag, der beskriver projektet
  • Fuldmagt fra ansøger (hvis du repræsenterer ansøger)
  • Tilladelse til projektet efter kystbeskyttelsesloven (hvis du har den)
  • Procesplan (hvis du ikke har tilladelse)