Gå direkte til indhold

Tilskud til diger eller kommunale fællesprojekter

Kystdirektoratet

Der kan ansøges om tilskud fra puljen til etablering eller forstærkning af diger ved Vadehavet og til kommunale fællesprojekter, som ligger inden for strategistrækninger, hvor der ifølge Kystplanlægger anbefales en reduktion af risikoniveauet.

Dette skal du bruge:

Inden du går i gang med at søge, er der noget materiale du skal have klar. Det er bl.a.

  • Projektbeskrivelse
  • Kort med placering af anlæg
  • Overslag over udgiftsposter og samlet budget
  • Dokumentation for egenfinansiering
  • Øvrige bilag, der beskriver projektet
  • Konsekvenser for biodiversiteten (kommunale fællesprojekter)
  • Fuldmagt fra ansøger (hvis du repræsenterer ansøger)
  • Tilladelse til projektet efter kystbeskyttelsesloven (hvis du har den)
  • Procesplan (hvis du ikke har tilladelse)
  • For kystbeskyttelseslag også vedtæger