Gå direkte til indhold

Kystdirektoratet

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 6 af 6
  • Aktindsigt ved Kystdirektoratet

    Der kan søges aktindsigt på alle områder, hvor Kystdirektoratet er myndighed (kystbeskyttelse, søterritoriet, strandbeskyttelseslinje og klitfredning).

  • Tilskud til diger eller kommunale fællesprojekter

    Der kan ansøges om tilskud fra puljen til etablering eller forstærkning af diger ved Vadehavet og til kommunale fællesprojekter i områder, hvor risikoen i forbindelse med erosion er størst ifølge Kystanalysen fra 2016.