Gå direkte til indhold

Kystdirektoratet

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 7 af 7
  • Aktindsigt ved Kystdirektoratet

    Der kan søges aktindsigt på alle områder, hvor Kystdirektoratet er myndighed (kystbeskyttelse, søterritoriet, strandbeskyttelseslinje og klitfredning).

  • Tilskud til diger eller kommunale fællesprojekter

    Der kan ansøges om tilskud fra puljen til etablering eller forstærkning af diger ved Vadehavet og til kommunale fællesprojekter, som ligger inden for strategistrækninger, hvor der ifølge Kystplanlægger anbefales en reduktion af risikoniveauet.