Gå direkte til indhold

Anmodning om udtalelse fra Kystdirektoratet til kommunale fællesprojekter

Kystdirektoratet

På denne side kan kommunen anmode om en udtalelse til kommunale fællesprojekter fra Kystdirektoratet.

Dette skal du bruge:
  • Digital signatur
  • Obligatoriske bilag: Ortofoto og matrikelkort hvor det er angivet, hvor kystbeskyttelsesforanstaltningen skal placeres.
  • Valgfrie bilag: Målfaste snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. For sandfodring kan mængde udlagt materiale pr. løbende meter kyst samt lagets tykkelse og profil oplyses. For kystbeskyttelsesanlæg kan materialestørrelse, tykkelse af lag, hældning og top- og bundkote i DVR90 fremgå. Samt evt. fotos af lokaliteten.