Indberetning af foder købt i udlandet - til landbrug

Fødevarestyrelsen

Denne blanket skal bruges af landbrug til indberetning af foder købt i udlandet i forudgående kalenderår med henblik på mængdegebyrfastsættelse i indeværende kalenderår.

Dette skal du bruge:
  • Virksomhedens oplysninger
  • Samlet vægt af indkøbte fra andre lande af hhv. fodermidler, foderblandinger, forblandinger og tilsætningsstoffer