Indberetning om informationer til brug for retrospektiv evaluering

Fødevarestyrelsen

Du skal bruge denne blanket hvis du har en dyreforsøgstilladelse, der er klassificeret som betydeligt belastende, og dermed underlagt kravet om retrospektiv evaluering.

Dette skal du bruge:

  • Journalføringen over forsøgene

  • Indberetningen af dyreforbruget for hele tilladelsens gyldighedsperiode

  • Evt. tilsynsrapporter fra forsøgsdyrsveterinærerne og/eller Dyreforsøgstilsynet