Ansøgning om tilladelse til forsøg med ikke-godkendte fodertilsætningsstoffer

Fødevarestyrelsen

Du skal bruge denne blanket, hvis du skal afprøve fodertilsætningsstoffer, der ikke er godkendt i EU.

Dette skal du bruge:
  • Oplysninger om ansøger
  • Formålet med foderforsøget
  • Forsøgsperiode og lokalitet for foderforsøget
  • Identifikation af fodertilsætningsstoffet
  • Forholdsregler vedr. forsøg
  • Information om dyr, som indgår i foderforsøget
  • Forsøgsopstilling
  • Risikovurdering for foderforsøget
  • Beskrivelse af de eksisterende data om det stof/mikroorganisme/præparat, som undersøges