Ansøgning om tilladelse til forsøg med ikke-godkendte fodertilsætningsstoffer

Fødevarestyrelsen

Du skal bruge denne blanket, hvis du skal afprøve fodertilsætningsstoffer, der ikke er godkendt i EU.

Dette skal du bruge:

  • Oplysninger om ansøger

  • Formålet med foderforsøget

  • Forsøgsperiode og lokalitet for foderforsøget

  • Identifikation af fodertilsætningsstoffet

  • Forholdsregler vedr. forsøg

  • Information om dyr, som indgår i foderforsøget

  • Forsøgsopstilling

  • Risikovurdering for foderforsøget

  • Beskrivelse af de eksisterende data om det stof/mikroorganisme/præparat, som undersøges