Ansøgning om at blive fjernet fra lister over virksomheder omfattet af eksportrestriktioner pga. PRRS

Fødevarestyrelsen

Brug blanketten, hvis du vil ansøge om at få din virksomhed fjernet fra Fødevarestyrelsens PRRS-lister før udløbsdatoen for eksportrestriktionerne på baggrund af totalsanering og efterfølgende blodprøver negative for PRRS-virus

Dette skal du bruge:

  • Virksomhedens navn, adresse og CHR-nummer

  • Laboratoriesvar på blodprøver som viser negativt resultat for PRRS-virus

  • E-mailadresse/telefonnummer på kontaktperson for ansøgningen