Ansøg om tilladelse til at markedsføre andele af alternative investeringsfonde til detailinvestorer i Danmark

Finanstilsynet

Ansøgningsskema til forvaltere af alternative investeringsfonde der ønsker at søge om tilladelse til at markedsføre andele af alternative investeringsfonde til detailinvestorer i Danmark.

Dette skal du bruge:
  • Dokumentation på at forvalteren har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til regler, der gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde
  • Den seneste version af fondsbestemmelserne, vedtægter eller øvrige stiftelsesdokumenter
  • Væsentlig investorinformation
  • Den seneste årsrapport og halvårsrapport
  • Fondsinstruks (i.e. de af det øverste ledelsesorgans fastlagte risikorammer
  • Oplysninger om i hvilket omfang den alternative investeringsfond må henvende sig til offentligheden