Slutafregning af lønkompensation mellem 30. august 2020 og 15. februar 2022

Erhvervsstyrelsen

Du skal indberette til slutafregningen, hvis virksomheden har modtaget lønkompensation.

Dette skal du bruge:
  • Beskæftigelsesgrad samt start- og slutdato for hjemsendelsen af ansatte i slutafregningen.
  • Overblik over eventuelle dage, hvor ansatte er genindkaldt på arbejde i hjemsendelsesperioden.
  • Oversigt over kontraktuelle arbejdsdage i lønperioderne i hjemsendelsesperioden.