Slutafregning af kompensation for tabt omsætning mellem 1. december 2021 og 28. februar 2022

Erhvervsstyrelsen

Det er ikke længere muligt at indberette til slutafregningen for denne periode

Indberetningsfristen var den 30. november 2022. Det er ikke længere muligt at tilgå selvbetjeningsløsningen.

Du skal indberette til slutafregning, hvis din virksomhed har modtaget kompensation for tabt omsætning.

Dette skal du bruge:
  • Dokumentation for virksomhedens faktiske omsætning i kompensationsperioden. Det kan fx være udtræk fra et regnskabsprogram, saldobalance eller kontoudtog for kompensationsperioden.

Du kan finde en trin for trin-guide til, hvordan du indberetter til slutafregningen og fx læse mere om kompensation fra A-Z under Har du brug for hjælp?.

Indberetningsfristen var den 30. november 2022.