Opløsning ved betalingserklæring af kapitalselskaber i henhold til selskabslovens § 216

Erhvervsstyrelsen

Anvendes ved erklæringer om at virksomhedsdeltagere har betalt al gæld, forfalden som uforfalden og at selskabet er opløst.

Dette skal du bruge:

  • Erklæring fra Skattestyrelsen om, at der ikke foreligger eksisterende skatte- og afgiftskrav vedrørende virksomheden (se nederst på siden under Opløs dit selskab)

  • samtlige kapitalejeres navne og adresser

Inden du lukker en virksomhed, bør du: