[UDLØBET] Lønkompensation til virksomheder med forbud mod at holde åbent fra 10. december 2021 til 7. februar 2022

Erhvervsstyrelsen

Ansøgningsfristen er overskredet

Det er ikke længere muligt at søge om lønkompensation.

Hvis du har fået godkendt en anmodning om genoptagelse af din sag, kan du anvende ansøgningsblanketten på denne side.

Du har mulighed for at søge om at få genoptaget din ansøgning ved at skrive til lonkompensation@erst.dk.

Denne ordning giver virksomheder, der har forbud mod at holde åbent, mulighed for at søge lønkompensation, hvis de ellers lever op til betingelserne.

Dette skal du bruge:
  • Dokumentation for, at virksomhed eller produktionsenhed er berørt af forbud mod at holde åbent
  • En optælling af ansatte, som du søger lønkompensation for
  • CPR-nummer, fulde navn, månedsløn, gennemsnitlige ugentlige timetal og ansættelsesforhold (funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling) for hver ansat
  • Et overblik over den periode, der søges kompensation for
  • Navn, telefonnummer og e-mail på virksomhedens kontaktperson.