[UDLØBET] Lønkompensation fra 9. marts til 29. august 2020

Erhvervsstyrelsen

Ansøgningsfristen var den 14. november.

Dette skal du bruge:

  • En optælling af ansatte, som du søger lønkompensation for

  • En liste, der indeholder CPR-nummer, fulde navn, månedsløn, gennemsnitlige ugentlige timetal og ansættelsesforhold (funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling) for hver ansat

  • Et overblik over den periode, der søges kompensation for

  • Navn, telefonnummer og e-mail på virksomhedens kontaktperson.

Søger du kompensation for flere end 25 ansatte, skal du uploade et CSV-format med følgende oplysninger på hver ansat, der søges for:

  • CPR-nummer

  • Fulde navn

  • Ansættelsesforhold (funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)

  • Månedsløn i kr.

  • Det gennemsnitlige ugentlige timetal (beskæftigelsesgrad)

  • Antal dage undtaget