Der er lukket for generelle ansøgninger om lønkompensation for perioden 9. marts 2020 til og med den 29. august 2020.

Det er ikke længere muligt at søge om lønkompensation.

Hvis du har fået godkendt en anmodning om genoptagelse af din sag, kan du anvende ansøgningsblanketten på denne side.

Du har mulighed for at søge om at få genoptaget din ansøgning ved at skrive til lonkompensation@erst.dk.

Ansøgningsfristen var den 14. november.

Dette skal du bruge:
  • En optælling af ansatte, som du søger lønkompensation for
  • En liste, der indeholder CPR-nummer, fulde navn, månedsløn, gennemsnitlige ugentlige timetal og ansættelsesforhold (funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling) for hver ansat
  • Et overblik over den periode, der søges kompensation for
  • Navn, telefonnummer og e-mail på virksomhedens kontaktperson.

Søger du kompensation for flere end 25 ansatte, skal du uploade et CSV-format med følgende oplysninger på hver ansat, der søges for:

  • CPR-nummer
  • Fulde navn
  • Ansættelsesforhold (funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
  • Månedsløn i kr.
  • Det gennemsnitlige ugentlige timetal (beskæftigelsesgrad)
  • Antal dage undtaget