Gå direkte til indhold

Kompensation for midlertidige og målrettede faste omkostninger (perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021)

Erhvervsstyrelsen

Hvis din virksomhed er omfattet af regionale eller nationale nedlukninger samt forlængelse af en række restriktioner, kan du søge om kompensation fra 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021.

Dette skal du bruge:
 • En aftale med den godkendte revisor, der har påtegnet dine oplysninger – dog hvis du tidligere har fået udbetalt kompensation for perioden med startdato den 9. juli, skal revisor som udgangspunkt alene opdatere erklæringen om den realiserede omsætning i ny referenceperiode
 • Dokumentation for at du er omfattet af restriktioner
 • Forventet omsætning i den periode, du søger kompensation for
 • Tidligere omsætning for den referenceperiode, som virksomhedens omsætning sammenlignes med
 • Dokumentation for de faste omkostninger i referenceperioden
 • En beregning af de forventede faste omkostninger i kompensationsperioden
 • Navn, e-mail og CVR-nummer på din uafhængige godkendte revisor.

For virksomheder, der er ramt af restriktioner mod at holde åbent (uden omsætning) eller forbud mod forsamlinger på over 500 personer, skal du også bruge:

 • Virksomhedens seneste resultat for en periode på 12 måneder
 • En beregning af den andel af virksomhedens omsætning, som stammer fra det restriktionsramte område i referenceperioden, og for kompensationsperioden (som det forventes at være).

Vær opmærksom på, at du skal oplyse og dokumentere omsætningen opdelt på momspligtig og ikke -momspligtig omsætning.

Ansøgningsfrist er den 15. april 2021.

Vær opmærksom på, at der er forskellige måder at søge på. Valget afhænger blandt andet af hvilken restriktion du vil søge under:

 • Er du ramt af den regionale nedlukning i Nordjylland, skal du gå til fanen "Regional nedlukning"
 • Er du ramt af den nationale nedlukning fra den 9. december, skal du gå til fanen "National nedlukning"
 • Øvrige målrettede restriktioner, der har været gældende indtil videre findes under fanen "Vejledning".

Du kan søge for de målrettede restriktioner for hele perioden, mens regional og national nedlukning skal søges som separate perioder.