Gå direkte til indhold

Kompensation af faste omkostninger (perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021)

Erhvervsstyrelsen

Hvis din virksomhed er omfattet af regionale eller nationale nedlukninger samt forlængelse af en række restriktioner, kan du søge om kompensation fra 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021.

Dette skal du bruge:
 • En aftale med den godkendte revisor, der har påtegnet dine oplysninger – dog hvis du tidligere har fået udbetalt kompensation for perioden med startdato den 9. juli, skal revisor som udgangspunkt alene opdatere erklæringen om den realiserede omsætning i ny referenceperiode
 • Dokumentation for at du er omfattet af restriktioner
 • Forventet omsætning i den periode, du søger kompensation for
 • Tidligere omsætning for den referenceperiode, som virksomhedens omsætning sammenlignes med
 • Dokumentation for de faste omkostninger i referenceperioden
 • En beregning af de forventede faste omkostninger i kompensationsperioden
 • Navn, e-mail og CVR-nummer på din uafhængige godkendte revisor.

For virksomheder, der er berørt af restriktioner mod at holde åbent (uden omsætning) eller forbud mod forsamlinger på over 500 personer, skal du også bruge:

 • Virksomhedens seneste resultat for en periode på 12 måneder
 • En beregning af den andel af virksomhedens omsætning, som stammer fra det restriktionsramte område i referenceperioden, og for kompensationsperioden (som det forventes at være).

Vær opmærksom på, at du skal oplyse og dokumentere omsætningen opdelt på momspligtig og ikke -momspligtig omsætning.

Ansøgningsfrist er 15. juni 2021.

Vær opmærksom på, at der er forskellige måder at søge på. Valget afhænger blandt andet af hvilken type restriktion, som du er berørt af:

 • Er du berørt af den regionale nedlukning i Nordjylland, se "Regional nedlukning"
 • Er du berørt af den nationale nedlukning fra den 9. december, se "National nedlukning"
 • Er du berørt af de øvrige målrettede restriktioner, der gælder udover den nationale og regionale nedlukning, se "Vejledning".

Du kan søge for de målrettede restriktioner for hele perioden, mens regional og national nedlukning skal søges som separate perioder.

Vi har udviklet en række hjælpeværktøjer, der skal gøre det nemmere at skabe det nødvendige overblik, når du indsender din dokumentation. Hjælpeværktøjerne finder du under "Download vejledning og skabeloner" på vores vejledningsside.

Har du brug for et overblik over hvilke faste omkostninger, der anses som kompensationsberettigede, kan du orientere dig i denne vejledning.