Ansøg om tilskud til iværksætterevents 2023 - Lukket for ansøgninger per d.12. juni 2023 kl. 13.00

Erhvervsstyrelsen

Puljen til iværksætterevents har til formål at understøtte og udvikle private iværksættermiljøer i Danmark gennem støtte til større og mindre events, hvor iværksættere kan mødes og skabe netværk og forbindelser til investorer, kunder m.v.

Dette skal du bruge:

Puljen til iværksætterevents har til formål at understøtte og udvikle private iværksættermiljøer i Danmark gennem støtte til større og mindre events, hvor iværksættere kan mødes og skabe netværk og forbindelser til investorer, kunder m.v.

Puljen understøtter events, der er med til at samle lokale iværksættere og forbinde dem til nationale og internationale aktører og dermed dels skabe et sammenhængende dansk iværksætterøkosystem dels skabe bro til globale iværksættermiljøer.

Puljen har to overordnede formål, der kan søges medfinansiering til:

  1. Større events med betydelig international deltagelse, der promoverer dansk iværksætteri og er med til at markedsføre Danmark, herunder danske styrkepositioner samt hjælper danske iværksættere med at skabe netværk til internationale aktører.
  2. Mindre events der sætter fokus på lokale iværksættermiljøer mhp. at styrke deres forbundethed til landsdækkende aktører og ressourcer.

Tilskudsmidlerne er tildelt af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

For at søge støtte til iværksættereventspuljen skal du have følgende klart:

  • Virksomhedsoplysninger
  • Kontaktoplysninger på projektets kontaktperson
  • Kontaktoplysninger på eventuelle projektpartnere
  • Et projektbudget

En underskrevet statsstøtteerklæring fra projektansøger og eventuelle projektpartnere (enten de-minimis erklæring eller Gruppefritagelsesforordning)

En underskrevet projektdeltagererklæring fra eventuelle projektdeltager(e)

Her kan du downloade:

Budgetskabelon

Budgetvejledning

Projektdeltagererklæring

Erklæring om de minimis-støtte

Erklæring om Gruppefritagelsesforordning

Ansøgning om statsstøtte (kun hvis der ansøges via Gruppefritagelsesforordningen)

Lille virksomhed (kun hvis der ansøges via Gruppefritagelsesforordningen)

SMV (kun hvis der ansøges via Gruppefritagelsesforordningen)

Læs mere om statsstøtte fra puljen til iværksætterevents