Indsend ansøgninger/anmeldelser af udenlandske investeringer/særlige økonomiske aftaler og præscreeninger

Erhvervsstyrelsen

Her kan du indsende ansøgninger, anmeldelser og præscreeninger af udenlandske investeringer og særlige økonomiske aftaler til Erhvervsstyrelsen med henblik på screening af den berørte transaktion.

Dette skal du bruge:

Ansøgningsskema version 1.5 offentliggjort d. 25. juni 2024

Dette skal du bruge ved ansøgning/anmeldelse af en investering:

  • Ansøgnings-/anmeldelsesskema for investeringer

  • Diagram over målvirksomhedens ejerskabsstruktur inden investeringen

  • Diagram over målvirksomhedens ejerskabsstruktur efter investeringen

Dette skal du bruge ved ansøgning/anmeldelse af en særlig økonomisk aftale:

  • Ansøgnings-/anmeldelsesskema for særlige økonomiske aftaler

  • Diagram over aftalegiverens ejerskabsstruktur

  • Diagram over aftaletagerens ejerskabsstruktur

Dette skal du bruge ved anmodning om præscreening:

  • Anmodningsskema for præscreeninger

  • Eventuel finansieringsplan (ved oprettelse af ny virksomhed)