Indsend ansøgninger/anmeldelser af udenlandske investeringer/særlige økonomiske aftaler

Erhvervsstyrelsen

Her kan du indsende ansøgninger/anmeldelser af udenlandske investeringer/særlige økonomiske aftaler til Erhvervsstyrelsen med henblik på screening af den berørte transaktion.

Dette skal du bruge:

Følgende dokumenter skal uploades som en del af ansøgningsprocessen:

  • Ansøgnings/anmeldelsesskema (kan downloades her).
  • Diagram af investorens/serviceyderens ejerskabsstruktur.
  • Diagram af målvirksomhedens ejerskabsstruktur før transaktionen.
  • Diagram af målvirksomhedens ejerskabsstruktur efter transaktionen/hvordan målvirksomheden inkorporeres (gælder kun for investeringer).
  • EU-notifikationsform (Skal udelukkende uploades, hvis transaktionen er en ansøgning om tilladelse til eller anmeldelse af en investering jvf. investeringsscreeningslovens §§ 5 eller 10) (kan downloades her)**.**
  • Kontrakt, hensigtserklæring eller lignende dokument der beviser transaktionens validitet (uploades under feltet 'anden relevant dokumentation').

For ansøgninger uden nemID kan dette link anvendes.