Ihændehaveraktier

Erhvervsstyrelsen

Registrer ejerskab af ihændehaveraktier i aktieselskaber (A/S), partnerselskaber (P/S) og europæiske aktieselskaber (SE)

Dette skal du bruge:
  • NemID medarbejdersignatur eller NemID privat
  • CVR-nummer på det selskab, du ejer ihændehaveraktier i
  • Dato for erhvervelse eller afhændelse af aktien
  • Evt. underskrevet fuldmagt, hvis du indberetter på vegne af andre