Gå direkte til indhold

CO2-kvoteregisteret - Åbn Compliance konto

Erhvervsstyrelsen

Hvis din virksomhed bliver omfattet af CO2-kvoteordningen, skal der anmodes om åbning af en ny Driftslederbeholdningskonto eller en Luftfartøjsoperatørbeholdningskonto i EU’s CO2-kvoteregister.

Dette skal du bruge:

For at udfylde denne blanket kræver det et dansk CPR nummer samt NemID for alle de tegningsberettigede samt alle de udpegede kontorepræsentanter. Haves ovenstående ikke kontakt CO2-kvoteregisteret: co2register@erst.dk

 • Privat NemID for alle underskrivere.
 • CPR-nummer alle underskrivere.
 • E-mailadresser for alle underskrivere.
 • Bankerklæring om en åben bankkonto.
 • Oplysninger om moder- og datterselskaber.
 • En verificeret kopi af pas for minimum 2 udpegede kontorepræsentanter. Se under fanen ’Vejledning’ hvad en verificeret kopi af pas er.
 • CPR-nummer og mailadresse for de udpegede kontorepræsentanter.
 • Kopi af prokura, hvis der er udstedt en, samt mailadresser og CPR-numre på de personer der skal underskrive ifølge prokuraen.
 • Hvis din virksomheds tegningsregel ikke står i CVR, skal du indsende et dokument med tegningsreglen (fx vedtægter), en liste over bestyrelsen samt e-mailadresser og CPR-numre på de personer, der skal underskrive ifølge tegningsreglen.
 • LEI-nummer, hvis virksomheden er registreret med et LEI-nummer.
 • E- PRTR-nummer, hvis virksomheden er registreret med et E-PRTR-nummer.