CO2-kvoteregisteret - Åbn Compliance konto

Erhvervsstyrelsen

Hvis din virksomhed bliver omfattet af CO2-kvoteordningen, skal der anmodes om åbning af en ny Driftslederbeholdningskonto eller en Luftfartøjsoperatørbeholdningskonto i EU’s CO2-kvoteregister.

Dette skal du bruge:

For at udfylde og signere denne blanket kræver det, at anmelder samt de tegningsberettigede og de udpegede kontorepræsentanter, har dansk CPR nummer samt Nem-ID. Haves ovenstående ikke kontakt CO2-kvoteregisteret: co2register@erst.dk

  • CPR-numre og e-mailadresser for alle medunderskrivere.
  • CPR-nummer og mailadresse for de udpegede kontorepræsentanter.
  • En verificeret kopi af pas for minimum 2 udpegede kontorepræsentanter. Se under fanen ’Vejledning’ hvad en verificeret kopi af pas er.
  • Oplysninger om moder- og datterselskaber.
  • Bankerklæring om en åben bankkonto.
  • Kopi af prokura, hvis der er udstedt en, samt mailadresser og CPR-numre på de personer der skal underskrive ifølge prokuraen.
  • Hvis din virksomheds tegningsregel ikke står i CVR, skal du indsende et dokument med tegningsreglen (fx vedtægter), og en liste over virksomhedens ledelse (direktion og bestyrelse).
  • LEI-nummer, hvis virksomheden er registreret med et LEI-nummer.
  • E- PRTR-nummer, hvis virksomheden er registreret med et E-PRTR-nummer.