Kommuners og regioners regnskab år til dato

Danmarks Statistik

Regnskaberne indsamles på baggrund af en aftale mellem Finansministeriet og Danmarks statistik. Statistikken benyttes til offentlige planlægningsformål.