Flere emner under Økonomi

Selvbetjening for Økonomi

Viser 10 af 22
 • AB 345 - Anmodning om udbetaling af løntilskud - pct-sats af lønnen

  Brug blanketten til at anmode om udbetaling af løntilskuddet, hvis du har en medarbejder ansat med løntilskud.

 • Adgang til finansiering

  Statistikken belyser små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering, herunder låne- og ejerskabsfinansiering og andre former for finansiering.

 • Ændringer i registrerede forhold om det digitale standard bogføringssystem

  Anvendes af udbydere af digitale standard bogføringssystemer, der ønsker at ændre registrerede oplysninger om det digitale standard bogføringssystem eller om udbyderen. Ændringer af systemet efter registreringen skal ikke anmeldes.

 • Betalinger til kommunen

  Her kan du se udeståender betalinger til kommunen for din virksomhed.

 • Datterselskaber i udlandet

  Statistikken belyser erhvervslivets aktiviteter i udenlandske datterselskaber. Her indberettes beskæftigelse, personaleomkostninger, nettoomsætning og tilgang i materielle anlægsaktiver.

 • Fondes aktiviteter

  Statistikken belyser fondes uddelinger inden for forskning, kultur og socialområdet mv. Her ses fondenes uddelinger fordelt på formål, virkemidler og typer af modtagere.

 • Forbrugerkredit

  Statistikken belyser udvikling i forbrugerkredit og købekortydelser, ydet af firmaer uden for bank- og realkreditsektoren. Her indberettes udlånssaldoen ultimo kvartalet fordelt på udlånstyper.

 • Herberger og forsorgshjem mv.

  Statistikken belyser information om brugerne af boformer efter servicelovens § 110, herunder forsorgshjem og herberger mv., og indeholder også information om belægning og ressourceudnyttelse på de enkelte institutioner.

 • Husleje

  Boligafgifterne bliver sammen med oplysninger om huslejer brugt til at måle den gennemsnitlige årlige huslejeudvikling i Danmark.

 • Individhenførbare udgifter - IDEP

  Statistikken om individhenførbare udgifter bidrager til at styrke vidensgrundlaget om udgifter for forskellige gruppe af borgere, der modtager indsatser efter serviceloven.