Økonomi

Flere emner under Økonomi

Selvbetjening for Økonomi

Viser 10 af 23
 • AB 345 - Anmodning om udbetaling af løntilskud - pct-sats af lønnen

  Brug blanketten til at anmode om udbetaling af løntilskuddet, hvis du har en medarbejder ansat med løntilskud.

 • Ændringer i registrerede forhold om det digitale standard bogføringssystem

  Anvendes af udbydere af registrerede bogføringssystemer, der ønsker at ændre oplysninger om det digitale bogføringssystem eller om udbyderen. Ændringer af systemet efter registreringen skal ikke anmeldes.

 • Betalinger til kommunen

  Her kan du se udeståender betalinger til kommunen for din virksomhed.

 • Datterselskaber i udlandet

  Her indberetter selskaber oplysninger om deres udenlandske datterselskaber. Jeres indberetning er nødvendig, da den bidrager til dækkende statistik om udvikling i globalisering og det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet.

 • Fondes aktiviteter

  Her indberetter private fonde og visse fondslignende foreninger deres bevillinger og udbetalinger. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse fondes aktiviteter – herunder deres donationer til forskning.

 • Forbrugerkredit

  Statistikken belyser udvikling i forbrugerkredit og købekortydelser, ydet af firmaer uden for bank- og realkreditsektoren. Her indberettes udlånssaldoen ultimo kvartalet fordelt på udlånstyper.

 • Herberger og forsorgshjem mv.

  Her indberetter herberger og forsorgshjem mv. information om brugerne. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse belægning og ressourceudnyttelse på de enkelte institutioner, opholdets varighed mv.

 • Husleje

  Her indberetter administratorer for andelsboligforeninger boligafgifter for specifikke boliger. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udvikling af husleje på lejeboliger og boligafgifter for andelsboliger.

 • Individhenførbare udgifter - IDEP

  Statistikken om individhenførbare udgifter bidrager til at styrke vidensgrundlaget om udgifter for forskellige gruppe af borgere, der modtager indsatser efter serviceloven.

 • Industriens køb af varer og tjenester

  Her indberetter alle virksomheder inden for industri og råstofindvinding med mindst 50 ansatte, eller årsomsætning på mindst 100 mio. kr., deres køb af råvarer fordelt på varekoder og emballagetyper samt køb af tjenester og handelsvarer til videresalg.