Handel

Selvbetjening for Handel

Viser 10 af 15
 • Byggeriets køb af varer og tjenester

  Statistikken belyser udvikling i bygge- og anlægsvirksomheders køb af råvarer og tjenester. Her indberettes detaljerede oplysninger om råvare- og t jenestekøb.

 • Datterselskaber i udlandet

  Statistikken belyser erhvervslivets aktiviteter i udenlandske datterselskaber. Her indberettes beskæftigelse, personaleomkostninger, nettoomsætning og tilgang i materielle anlægsaktiver.

 • Forbruger- og nettopriser

  Statistikken belyser prisudviklingen på varer og tjenester, der indgår i danske husholdningernes forbrug. Her indberettes aktuelle salgspriser for virksomhedernes mest omsatte varer og tjenester.

 • Industriens køb af varer og tjenester

  Statistikken belyser udvikling i køb af varer og tjenester i danske industrivirksomheder. Her indberettes køb af råvarer fordelt på varekoder samt køb af emballage, tjenester og handelsvarer til videresalg.

 • International organisering og outsourcing

  Statistikken belyser væsentlige globaliseringstendenser i form af firmaernes handel med – og outsourcing til – udlandet.

 • Intrastat - IDEP

  Intrastat er en væsentlig kilde til statistikken over Danmarks udenrigshandel med varer. I IDEP kan du indberette via upload eller indtaste data manuelt og gemme de mest benyttede lande- og varekoder.

 • Køb af varer og tjenester – serviceerhverv

  Statistikken belyser udvikling i serviceerhverv virksomheders køb af råvarer og tjenester. Her indberettes detaljerede oplysninger om råvare- og tjenestekøb.

 • Månedspriser på frugt, grønt og rodfrugter

  Statistikken belyser månedspriser på frugt, grønt og rodfrugter.

 • Månedspriser på korn og foderstoffer

  Statistikken belyser aktuelle forskydninger i primærlandbrugets priser og mængder som indikation på udviklingen i landbrugets økonomi.

 • Producent- og importpriser for varer

  Statistikken belyser prisudviklingen i første omsætningsled, som er udviklingen i danske importørers købspriser og danske producenters salgspriser på det danske marked og på eksportmarkeder. Priserne er ekskl. moms og punktafgifter.