Handel

Selvbetjening for Handel

Viser 10 af 16
 • Byggeriets køb af varer og tjenester

  Her indberetter virksomheder indenfor bygge og anlæg byggeriets køb af varer og tjenester. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse den samlede årlige opgørelse af vare-/tjenestekøb fordelt på varegrupper, branchegrupper og tjenestetyper.

 • Datterselskaber i udlandet

  Her indberetter selskaber oplysninger om deres udenlandske datterselskaber. Jeres indberetning er nødvendig, da den bidrager til dækkende statistik om udvikling i globalisering og det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet.

 • Forbruger- og nettopriser

  Her indberetter virksomheder deres salgspriser for de mest omsatte husholdningsvarer og tjenester. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i de private husholdningers forbrug.

 • Industriens køb af varer og tjenester

  Her indberetter alle virksomheder inden for industri og råstofindvinding med mindst 50 ansatte, eller årsomsætning på mindst 100 mio. kr., deres køb af råvarer fordelt på varekoder og emballagetyper samt køb af tjenester og handelsvarer til videresalg.

 • International organisering og outsourcing

  Her indberetter virksomheder inden for markedsmæssige erhverv oplysninger om deres handel med – og outsourcing til – udlandet. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse væsentlige globaliseringstendenser i danske virksomheder.

 • Intrastat - IDEP

  Her indberetter virksomheder oplysninger om varehandel (import og eksport) med andre EU-lande og Nordirland. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse niveau og udvikling i en væsentlig del af Danmarks udenrigshandel med varer.

 • Køb af varer og tjenester – serviceerhverv

  Her indberetter danske serviceerhverv detaljerede oplysninger om råvarer- og tjenestekøb. Undersøgelsen belyser omfang og udvikling inden for køb af varer og tjenester i danske serviceerhverv og er en vigtig kilde til opgørelse af Nationalregnskabet.

 • Månedspriser på frugt, grønt og rodfrugter

  Her indberetter producenter af frugt, grønt og rodfrugter måneds- og kvartalspriser på udvalgte produkter. Indberetning belyser produktivitet og konkurrenceevne til både beregning af bruttofaktor-indkomst for erhvervet og Danmarks Nationalregnskab.

 • Månedspriser på korn og foderstoffer

  Her indberetter engrosvirksomheder deres månedlige købs- og salgspriser for korn og foderstoffer samt salgspriser på handelsgødning. Indberetning indgår i prisstatistikker for landbrugsprodukter og beregningen af landbrugets bruttofaktorindkomst.

 • Producent- og importpriser for varer

  Her indberetter producenter salgspriser på varer i første omsætningsled fra danske selskaber på hjemme- og eksportmarkedet og danske importørers købspriser på importvarer. Indberetning belyser prisudviklingen på varer i første omsætningsled.